Licencja platformy

  1. Wszelkie prawa do utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018r. poz. 1181 z późn. zm.), z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, stanowiących część Platformy, w tym do całego utworu jak i jego fragmentów, a w szczególności do elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów programistycznych generujących i obsługujących Platformę lub pozwalających na korzystanie z Usługi, są zastrzeżone odpowiednio na rzecz Usługodawcy lub Operatora merytorycznego lub Operatora technicznego.
  • Postanowienia ust. 1, nie mają zastosowania do utworów wyrażonych w formie kodu źródłowego i stanowiących element Platformy, stworzonych w oparciu o kod źródłowy systemu Open edX. Warunki korzystania z tych utworów oraz kodu systemu Open edX określa licencja AGPL dostępna pod adresem URL https://github.com/OPI-PIB 
  • Użytkownik nie ma prawa sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać w celach zarobkowych lub komercyjnych Platformy lub jego fragmentu, w szczególności przesyłać lub udostępniać ich w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
  • Każde naruszenie praw autorskich przez Użytkownika może spowodować jego odpowiedzialność cywilną lub karną z tego tytułu.

Licencja kursu

Podczas tworzenia kursu należy podjąć decyzję na jakiej licencji będzie on udostępniany. Jest to decyzja autora kursu/jednostki odpowiedzialnej za kurs, chyba że kurs jest realizowany w ramach osobnej umowy, która narzuca licencję.

Platforma posiada wbudowane narzędzie pozwalające w prosty sposób wybrać między opcją „Wszelkie prawa zastrzeżone”, a licencją Creative Commons.

https://navoica.pl/assets/courseware/v1/5b826212fd2859f21b614f1baf75bb1d/asset-v1:FMN+TK101+2019_1+type@asset+block/licencje01.png

W przypadku wybrania otwartej licencji istnieje możliwość dokładnego wskazania, na jakich zasadach kurs jest udostępniany.

https://navoica.pl/assets/courseware/v1/8c006a1cd07cfd770c41cef4fcadf913/asset-v1:FMN+TK101+2019_1+type@asset+block/licencje02.png

System pokaże, jak dokładnie wybrana licencja będzie wyświetlana.

https://navoica.pl/assets/courseware/v1/f8f0933e5cd3d8b4511793d5b2fe62e4/asset-v1:FMN+TK101+2019_1+type@asset+block/licencje03.png

Widoczna ona będzie na każdej podstronie kursu.

https://navoica.pl/assets/courseware/v1/ab4a97704e810487f7cd89ad64a7882a/asset-v1:FMN+TK101+2019_1+type@asset+block/01_Wprowadzenie_OczymNalezy_Licencja_04.jpg

Licencje materiałów

Integralną częścią każdego kursu są materiały multimedialne: ilustracje, nagrania audio, filmy czy zdjęcia.

Każdy twórca jest odpowiedzialny za weryfikację licencji materiałów umieszczanych w swoim kursie i zastosowanie się do wszelkich jej warunków. W przypadku zgłoszenia naruszenia licencji kurs może zostać natychmiast zawieszony do czasu modyfikacji zawartych w nim treści.

Należy zwrócić uwagę, że nie każda ilustracja znaleziona w Internecie może być swobodnie udostępniana. To samo dotyczy nagrań audio i wideo. Należy także uwzględnić, że niektóre licencje nakładają obowiązek podania źródła oraz autora.