Czym jest UML? Jak opracować jego schematy UML by były zgodne z normami ISO 19100?

Celem kursu jest zapoznanie z diagramem klas UML (Unified Modeling Language) oraz podstawami metodyki umożliwiającej tworzenie modeli danych, zgodnie z normami serii ISO 19100, a także regułami transformacji schematów UML w wybranych geoprzestrzennych środowiskach implementacyjnych typu Open Source.

Czego się nauczysz podczas realizacji kursu?

  • Zapoznasz się z podstawami języka graficznego służącego , w inżynierii systemów i oprogramowania do dokumentowania faz projektu informatycznego, a w zastosowaniach odnoszących się do informacji geograficznej, do modelowania pojęciowego i projektowania systemów geoprzestrzennych.
  • Nauczysz się tworzyć schematy aplikacyjne UML.
  • Zapoznasz się z podstawami metodyki, która umożliwia transformację schematów aplikacyjnych UML do wybranych środowiskach implementacyjnych.
  • Zapoznasz się z zagadnieniem oceny produktów geoinformacyjnych na zgodność z normami ISO serii 19100 na przykładzie schematu aplikacyjnego UML.
  • Poznasz środowisko bazodanowe PostgreSQL/PostGIS