NAVOICA – nauka dostępna

👉 Navoica to nowa nazwa platformy edukacyjnej Polski MOOC.
👉 Nawojka to według legendy pierwsza polska studentka, która w męskim przebraniu studiowała w XV wieku na Uniwersytet Jagielloński
https://navoica.pl