W związku z zalecaną nauką zdalną, aby wykorzystać czas kwarantanny jak najlepiej, uruchomiliśmy wszystkie kursy dostępne na platformie, tak, aby były dostępne dla wszystkich już teraz. Poniżej lista kursów.

  1. Zarządzanie Strategiczne
  2. Podstawy Sztucznej Inteligencji
  3. Technologie Informatyczne
  4. Interpretacja Raportu w JSA
  5. Techniki transmisji sygnałów
  6. Techniczne tworzenie kursów MOOC (kurs dla twórców