Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich, którzy ostatnio pytali o nowe kursy na platformie Navoica. Akademia Sztuki Wojennej udostępniła ich aż 4 i na wszystkie z nich trwają obecnie zapisy.

Czego możemy się nauczyć?

Jeśli aktualnie piszecie pracę magisterską, serdecznie zapraszamy na kurs „Założenia do metodyki przygotowania pracy dyplomowej dla studentów szkół wyższych”, podczas którego dowiecie się więcej o założeniach pracy, doborze odpowiedniej metody badań, narzędzi do ich przeprowadzenia, a także jak szukać i poprawnie korzystać z dostępnych zbiorów.

A może jesteś studentem kierunku Lotnictwo? Wtedy polecamy kurs „Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym”. Kurs jest skierowany do studentów studiów magisterskich. Stanowi przedmiot specjalnościowy na kierunku lotnictwo. Uczestnik w wyniku procesu nauczania e-learningowego uzyska umiejętności i kompetencje wprowadzania i utrzymania systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS) w organizacjach lotniczych na poziomach: międzynarodowym, unijnym i krajowym. Głównym celem kursu jest uzyskanie przez uczestników kursu poszukiwanych i istotnych z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa dodatkowych kompetencji i kwalifikacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie.

Jeśli jednak Twoje studia to nie Lotnictwo, a Logistyka, zapraszamy do zapisania się na kurs „Logistyka w oparciu o wybrane moduły systemu SAP ERP”. Stanowi on dodatkowy element procesu kształcenia. Uczestnicy uzyskają kompetencje informatyczne posługiwania się jednym z najlepszych narzędzi, światowej klasy zintegrowanym systemem informatycznym klasy ERP, który coraz częściej wykorzystywany jest w polskich i europejskich przedsiębiorstwach.

A na zakończenie polecamy kurs „Ekologiczne aspekty zarządzania środowiskowego”, który obejmuje zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania, zarządzania kryzysowego, jak również zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach. W trakcie zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z aktualnym stanem wiedzy dotyczącej środowiska, kierunków i treści działań ekologicznych podejmowanych przez człowieka; podstawami teoretycznymi dotyczącymi: kierowania i zarządzania w organizacji, bezpieczeństwa środowiskowego, zarządzania środowiskowego, zarządzania i reagowania w sytuacjach kryzysowych.