29 maja wzięliśmy udział w Konferencji Prorektorów ds. Kształcenia i Studenckich Polskich Uczelni Technicznych na AGH w Krakowie, gdzie Kinga Kurowska-Wilczyńska zaprezentowała środowisku akademickiemu platformę Navoica. Mieliśmy okazję przedstawić jak Navoica powstała, wzrastała i jakie plany będziemy wprowadzać w życie w najbliższej przyszłości.