27 marca Kinga Kurowska-Wilczyńska i Agnieszka Kaczmarek-Kacprzak , przedstawicielki operatora platformy Navoica – Fundacja Młodej Nauki, opowiedziały o platformie i zdobywaniu kompetencji zawodowych przy jej udziale. Całe wydarzenie odbyło się w Centrum Nauki Kopernik. Było merytorycznie i inspirująco, a program był wypełniony ciekawymi debatami (m.in. o wspieraniu przedsiębiorczości młodych ludzi i inwestowaniu długoterminowym). http://www.kef.edu.pl/
fot. Marcin Hanke / Qźnia Team & Future Gate