Kurs jest skierowany do studentów studiów technicznych I stopnia. Może być wykorzystany podczas realizacji treści przedmiotu Sieci komputerowe (lub pokrewne) na kierunku Informatyka (lub pokrewne). Kurs jest również dostępny dla innych osób i przystosowany do samodzielnego uczestnictwa. Został przygotowany przez Zespół z Politechniki Białostockiej.

Link do kursu na platformie NAVOICA.

Wymagania wstępne

Realizacja kursu wymaga umiejętności posługiwania się konsolą systemu operacyjnego Windows i/lub Linux w stopniu podstawowym, tj. uruchomienia konsoli i uruchamiania poleceń w niej.

Do realizacji wybranych ćwiczeń praktycznych wymagany jest system operacyjny Linux (dowolna dystrybucja). Wystarczająca jest tzw. wersja Live – uruchamiana np. z płyty CD/DVD lub dysku przenośnego.

Wszystkie pojęcia związane z tematem są przedstawione w przystępny sposób. Główny nacisk jest kładziony na praktyczne umiejętności związane z podstawową konfiguracją sieci komputerowych.