Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów magisterskich. Pozwala na podniesienie kompetencji z zakresu zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Autorem kursu jest Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie.

Głównym celem kursu jest uzyskanie przez uczestników kursu poszukiwanych i istotnych z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa dodatkowych kompetencji z zakresu zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji globalnej.

Link do kursu na platformie NAVOICA