NAVOICA – nauka dostępna

? Navoica to nowa nazwa platformy edukacyjnej Polski MOOC.
? Nawojka to według legendy pierwsza polska studentka, która w męskim przebraniu studiowała w XV wieku na Uniwersytet Jagielloński
https://navoica.pl