Dziś, w biurze Fundacji Młodej Nauki obradowała Rada Projektu Polski MOOC w składzie:

? prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow, prof. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein, prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak, prof. dr Wojciech Zubala i prof. Krzysztof Pietraszkiewicz

oraz Zespół Fundacji Młodej Nauki w składzie:

? dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńska, mgr Agnieszka Kaczmarek-Kacprzak, mgr Tomasz Kuzalski oraz mgr Maciej Kolankowski. Spotkanie rozpoczęliśmy od omówienia stanu bieżących prac i udziału w konferencjach. Następnie poruszyliśmy tematy:

  • dokumentacji projektu
  • zmianie interfejsu platformy Navoica wynikającej z badań użyteczności.
  • wzoru zaświadczenia na zakończenie kursu i przyjęliśmy nowy wzór
  • planów na kolejny rok! 🙂