Nowy kurs, został przygotowany przez Uczelnie Techniczno-Handlową w Warszawie. Został stworzony z myślą o tych, którzy chcą zrozumieć podstawowe zasady i narzędzia pomiaru. Do realizacji kursu niezbędna jest znajomość rachunku matematycznego. Jakie inne cele przyświecały autorom kursu?

  • Zachęcenie osób do studiowania nauk technicznych.
  • Pomoc studentom w zrozumieniu podstawowego materiału przedstawianego w przedmiocie Metrologia i pochodnych jemu.
  • Zapoznanie się z przykładami posługiwania się podstawowymi narzędziami pomiarowymi.
  • Nabycie elementów praktycznej wiedzy znajdującej zastosowanie w pracy inżyniera wymagającej podstawowej znajomości wymagań technicznych i prawnych dotyczących stosowania jednostek wielkości fizycznych, norm, metod i zasad stosowanych w pomiarach metrologicznych.
  • Rozwijanie umiejętności analitycznego przetwarzania i interpretowania otrzymywanych wyników pomiarów.

Link do kursu:
https://navoica.pl/courses/course-v1:UTH+APM+2020_S1/about