Ogłaszamy zapisy! 9, 10 i 11 lipca w Warszawie, ul. Uniwersytecka 5 lok 12 odbędą się warsztaty o tworzeniu MOOCów, które poprowadzą twórcy platformy Navoica!

CO?
Chcemy przekazać wiedzę i umiejętności niezbędne do przygotowania kursu MOOC na platformie NAVOICA, biorąc pod uwagę aspekty metodyczne i koncepcyjne. Warszaty są całkowicie darmowe, ale organizator nie pokrywa kosztów noclegu i dojazdu uczestników.
DLA KOGO?
Warsztat dedykowany jest dla twórców kursów MOOC, którzy mają pomysł i zaplecze merytoryczne na przygotowanie innowacyjnych zajęć. Sugerujemy, żeby uczestnicy warsztatu ukończyli kurs MOOC na platformie Navoica: „Techniczne tworzenie kursów MOOC” (nie jest to warunek konieczny)
CO I JAK?
Przygotowanie kursu MOOC to wyzwanie, które obejmuje integrację wiedzy merytorycznej, metodycznej, technicznej i zarządzania projektami. Warsztat ma wspomóc twórców w opracowaniu koncepcji kursu MOOC uwzględniając wiedzę ekspercką twórcy oraz specyfikę kursu MOOC, tak by zaplanować proces tworzenia MOOC-a. Podczas warsztatu zostaną omówione etapy życia kursu MOOC wraz z przypisaniem im aktywności po stronie twórcy oraz omówieniem dobrych praktyk i doświadczeń operatora NAVOICA.
KIEDY?
Warsztaty są jednodniowe, ale do wyboru są trzy terminy: 9 lipca, 10 lipca, 11 lipca. Cztery moduły 2×45 minut – łącznie 8 jednostek edukacyjnych, od 9-17.
JAK SIĘ ZAPISAĆ?
Wysyłając maila na adres: szkolenia@fmn.org.pl, a w treści:
⦁ Imię i nazwisko uczestnika
⦁ Preferowana data szkolenia
⦁ Jednostka, którą reprezentuje uczestnik
⦁ Dane kontaktowe: mail, bezpośredni telefon
TRENERZY?
Agnieszka Kaczmarek-Kacprzak, Kinga Kurowska-Wilczyńska i Bartosz Muczyński
KONTAKT:
Fundacja Młodej Nauki
Ul. Uniwersytecka 5 lok 12, Warszawa
tel. 48 22 234 42 53
fmn@fmn.org.pl

Więcej informacji na stronie wydarzenia na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/628859837635294/