MOOC-i od pomysłu do NAVOICA

W zakładce od pomysłu do NAVOICA znajdą Państwo:

 • wytyczne jakie powinien spełniać kurs MOOC na platformie edukacyjnej NAVOICA
 • jak rozpocząć pracę nad kursem MOOC na NAVOICA
 • wykaz kroków, które należy podjąć by projekt kursu zrealizowanego platformie NAVOICA studio_drafcie został opublikowany na platformie NAVOICA
 • wzory umów z operatorem merytorycznym i technicznym
 • wskazówki odnośnie recenzji.

  !!! Szanowni Państwo,
  z uwagi na pandemię wszystkie dokumenty przyjmujemy w wersji elektronicznej.!!!

Wymagania stawiane kursom MOOC publikowanym na platformie edukacyjnej NAVOICA

Kursy MOOC przeznaczone do publikacji na platformie NAVOICA muszą spełniać określone wymagania merytoryczne, metodyczne i techniczne. Zespół ekspertów przygotował specjalne opracowanie „Wytyczne dla twórców kursów MOOC” zawierające szczegółowe wymagania stawiane kursom. Za pomocą list kontrolnych dokument pozwala na samodzielną ocenę czy kurs może zostać opublikowany.
Opracowanie do pobrania: „Wytyczne dla twórców kursu”.

Jak rozpocząć pracę nad kursem MOOC na NAVOICA?

Przygotowanie kursu typu MOOC obejmuje m.in. opracowanie koncepcyjne kursu, właściwy dobór treści merytorycznych, metodyczny dobór aktywności, zaprojektowanie polityki oceniania kursu oraz zaplanowanie strategii komunikacji z użytkownikiem.

Udostępniamy Państwu środowisko testowe Navoica Draft, w którym należy tworzyć kursy. Aby móc pracować nad kursem, należy zarejestrować się na https://studio-draft.navoica.pl/ i po zalogowaniu się wystąpić o uprawnienia twórcy kursów. Takie uprawnienia zatwierdzane są w ciągu 24h dnia roboczego, jeśli konto zostało założone na służbowym adresie e-mail. Następnie można rozpocząć tworzenie kursu i jego konfigurację. W przypadku wątpliwości, co i w jakiej kolejności należy wykonać, warto posłużyć się informacjami zawartymi w kursie „Techniczne Tworzenie Kursów MOOC” dostępnym na platformie NAVOICA.

Co należy dalej zrobić, kiedy kurs jest już gotowy, sprawdzony i przetestowany na platformie NAVOICA studio_drafcie?

Dokumenty do pobrania:

 1. Wzór umowy z operatorem merytorycznym i jednostką edukacyjną
 2. Zał. 1 do Umowy między operatorem merytorycznym z jednostką edukacyjną- Warunki korzystania z platformy NAVOICA
 3. Zał. 2 do Umowy między operatorem merytorycznym z jednostką edukacyjną – Wniosek o umieszczenie kursu na platformie Navoica
 4. Zał 4 do Umowy z operatorem merytorycznym:Procedura umieszczania kursu na platformie
 5. Zał. 4 do Umowy z operatorem merytorycznym: Procedura uruchamiania kursu na platformie NAVOICA – załącznikami
 6. Wzór umowy z operatorem technicznym i jednostką edukacyjną
 7. Zał. 1. do Umowy z operatorem technicznym i jednostką edukacyjną

Dokumenty do pobrania w wersji edytowalnej:

 1. Wzór umowy operatora merytorycznego z jednostką edukacyjną (docx)
 2. Zał. 2 do Umowy między operatorem merytorycznym z jednostką edukacyjną-Wniosek o umieszczenie kursu na platformie NAVOICA
 3. Zał. 4 do Umowy z operatorem merytorycznym – Procedura uruchamiania kursu na platformie NAVOICA – załączniki (docx)
 4. Wzór umowy z operatorem technicznymi jednostką edukacyjną (docx)

Recenzje kursów, kto może je wykonać i jaki jest ich zakres?

Recenzje kursów powinny zawierać ocenę merytoryczna kursu, metodyczną i techniczną. Każdy kurs powinien być oceniony we wszystkich trzech obszarach przez co najmniej dwóch recenzentów.

Recenzentem może być każdy kto w danym obszarze oceny jest praktykiem. Jeśli recenzent ocenia tylko jeden obszar to twórca kursu musi przedłożyć operatorowi merytorycznemu łącznie 6 recenzji. Jeśli recenzent jest ekspertem merytorycznym, metodykiem i do tego zna się na aspektach technicznych e-learningu liczba recenzentów może zostać zredukowana nawet do dwóch osób. Ważne by oceniający był praktykiem.

Forma recenzji zależy od recenzenta, operator merytoryczny tylko sugeruje przykładowe rozwiązania w procedurze umieszczania kursu na platformie NAVOICA (do pobrania powyżej).