O projekcie

Czym jest MOOC?

Navoica – polska platforma z kursami MOOC

Głównym założeniem projektu Navoica jest stworzenie ogólnodostępnej platformy kształcenia, zapewniającą bogatą ofertę wirtualnych kursów. Platforma jest dostępna dla wszystkich, także dla osób poza granicami Polski, pragnących poznać naszą kulturę i dorobek naukowy. Dzięki platformie internetowej dotrzemy do każdego, kto chce się uczyć – bez względu na wiek i miejsce zamieszkania. Usystematyzowanie dotychczasowych rozwiązań w zakresie kształcenia na odległość przez platformę, umożliwi nam stworzenie w przyszłości systemów: uznawalności, akredytacji (potwierdzenie dla twórcy kursu o spełnieniu wymagań formalnych nowego szkolenia typu MOOC i możliwości umieszczenia go na platformie) i certyfikacji (potwierdzenie dla kursanta o ukończeniu szkolenia online).

Navoica to pierwsza platforma z nową formą kształcenia, jaką jest MOOC, w Polsce. Serwis tworzy sieć współpracy uczelni i innych uznanych podmiotów kształcących. Nowy ekosystem kształcenia online skupia: uczelnie, instytucje naukowe, biznes i organizacje pozarządowe.

Operatorem Merytorycznym platformy jest Fundacja Młodej Nauki. Fundację tworzą entuzjaści wiedzy – kreatywni naukowcy, działacze akademiccy oraz młodzi przedsiębiorcy. Skupiający się na popularyzowaniu edukacji, nauki i kultury. Wspierają nie tylko integrację polskich środowisk naukowych, gospodarczych i społecznych, ale również działalność badawczo-rozwojową. Upowszechniają osiągnięcia polskich uczonych oraz rozwijają ich kompetencje, dzięki harmonijnej współpracy nauki i biznesu.

Fundacja Młodej Nauki pracę nad platformą edukacyjną rozpoczęła w 2014 roku podczas zgromadzenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prezentując przed ponad setką rektorów koncepcję polskiej platformy MOOC. Z kolei w marcu 2017 roku Fundacja podpisała porozumienie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs „Navoica” we wrześniu 2017 roku. Celem konkursu była budowa ogólnopolskiej platformy edukacyjnej. Fundacja Młodej Nauki wygrała konkurs w styczniu 2018 roku i wtedy rozpoczęła pracę nad realizacją projektu, a 30 października 2018 roku – uruchomiliśmy platformę Navoica. Uruchomienie platformy edukacyjnej i przekazanie pierwszych kursów to dopiero początek drogi tworzenia ekosystemu kształcenia na odległość w Polsce.

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Legenda o Nawojce


Jesienią 1414 r. na studia w Akademii Krakowskiej zapisał się piętnastoletni Jakub, syn Dominika. Przybył z Gniezna. Po trzech latach zdemaskowano go jako dziewczynę. Nawojka – bo tak w rzeczywistości nazywał się Wielkopolanin – była pierwszą polską studentką.


Leszek Mazan i Mieczysław Czuma „Pępek świata nazywa się Kraków”
Autor: Karina Maszewska

Legenda głosi, że Nawojka otrzymała podstawowe wykształcenie w domu, gdzie nauczyła się czytać i pisać po polsku i łacinie. To jednak nie zdołało zaspokoić jej pociągu do wiedzy. Ówczesne prawo surowo zakazywało kobietom studiować, ale ona miała już plan – w męskim ubiorze i pod przybranym imieniem poszła na studia z innymi chłopcami. Przez trzy lata uczęszczała na zajęcia bakalarskie na Akademii Krakowskiej. Prawda wyszła ostatecznie na jaw podczas polewania wodą w Lany Poniedziałek. Wieść o buntowniczce momentalnie obiegła Kraków, a Nawojka została postawiona przed sądem biskupim. Uniknęła spłonięcia na stosie dzięki wspaniałym akademickim osiągnięciom i tłumacząc, że grzech ten popełniła „z miłości do nauki”. Aby odpokutować swój postępek, została wysłana do klasztoru.

Według innej wersji legendy, Nawojka pochodziła z Płomian koło Dobrzynia nad Wisłą i ku tej wersji przychyla się Aleksandra Maluda, autorka powieści „Podwójne życie Nawojki”. Pisarka przybliża czytelnikowi realia XV-wiecznej Polski i opisuje, że podstęp mógł się udać tylko dzięki temu, że Nawojka miała brata bliźniaka, Jakuba, do którego była podobna jak kropla wody. Jakub – w przeciwieństwie do siostry – nie pałał szczególną miłością do książek, a że Nawojka była niesamowicie zdolną uczennicą, Jakub nie miał nic przeciwko, aby siostra się pod niego podszywała.

Okrzyknięta przez „Słowo Polskie” z 1900 roku „pierwszą polską emancypantką”. Postać Nawojki inspiruje nas swoim uporem w zdobywaniu wiedzy, stawianiem czoła przeciwnościom i przede wszystkim chęcią zrobienia czegoś, co inni uważają za niemożliwe.